Sumdoku

Reguły łamigłówki

W każdym poziomym rzędzie, w każdej pionowej kolumnie i w każdym z dziewięciu kwadratów 3x3 powinno znaleźć się dziewięć różnych cyfr od 1 do 9. Każda mała liczba w diagramie oznacza sumę cyfr w obszarze obwiedzionym linią przerywaną.

Warto wiedzieć

Sumdoku jest chyba ciekawsze od zwykłego sudoku. Zaczynamy od znalezienia pojedynczych pól obwiedzionych linią przerywaną. Od razu możemy w tych polach wpisać cyfry - w pojedynczym boksie z małą liczbą 4 może być, rzecz jasna, tylko cyfra 4. Następnie warto znaleźć podwójne boksy oznaczone liczbami 3, 4,16 i 17. Dlaczego? Bo dwukratkowy obszar o sumie cyfr 3 mogą tworzyć wyłącznie cyfry 1 i 2. Dwie różne cyfry dające w sumie 4 to 1 i 3. Z kolei 16 jest sumą 7 i 9, a 17 = 8+9.
I jeszcze jedno warte jest zapamiętania. W każdym kwadracie 3x3 suma cyfr wynosi 45 (bo 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45). Często spotykana jest sytuacja, kiedy kilka obszarów obejmuje cały kwadrat plus jedno pole z sąsiedniego kwadratu. Wystarczy zsumować matę liczby w tych kilku obszarach - powiedzmy, że suma wynosi 52. Możemy wtedy być pewni, że w owym polu z sąsiedniego kwadratu znajdzie się cyfra 7 (bo 52-45=7). Oczywiście, przy rozwiązywaniu sumdoku można stosować cały arsenał chwytów zwykłego sudoku.


.:Powrót:.